20.07.2016, 11:48

Hrubý objem tiskové inzerce v prvním pololetí 2016 rostl

Hrubý objem tiskové inzerce v prvním pololetí 2016 rostl

Nejnovější data monitoringu inzerce Nielsen Admosphere za 1. pololetí 2016 ukazují nárůst celkových reklamních příjmů všech monitorovaných mediatypů, ale proti předchozím letům také výrazné zvýšení objemu tiskové inzerce.

Hrubý monitorovaný objem tiskové reklamy činil v prvním pololetí roku 2016 celkem 8 886 765 tis. Kč, což ve srovnání se stejným obdobím minulého roku, kdy činil 8 077 462 tis. Kč, znamená nárůst o 10,02 %.

Meziročně přitom objem hrubé inzerce vzrostl meziročně ve všech měsících – nejvíce v lednu o 15,76 %. Informaci s odvoláním na monitoring inzerce Nielsen Admosphere uvedla Unie vydavatelů ČR

Cookies

Na našich stránkách využíváme cookies. Slouží ke zlepšení naší práce.