Šafrovo Svobodné fórum skončilo ve ztrátě 442 tisíc. Nebo možná 3 miliony. V dokumentech je chaos

29.8.2016 15:10

Šafrova společnost Free Czech Media z.s. stojící za názorovým portálem Svobodné fórum má na webu Justice.cz zveřejněnu účetní závěrku za rok 2015. Společnost za dané účetní období skončila v pravděpodobné ztrátě 442 tisíc korun. Pravděpodobné proto, že rozvaha nekoresponduje s výkazem zisku a ztráty, v němž je na jednom místě uvedena ztráta 3,21 milionu. Vzhledem k tomu, že je tam uveden i výsledek hospodaření za rok 2014 (-1,305 milionu), kdy společnost ještě neexistovala, lze hospodaření společnosti jenom těžko nějak smysluplně interpretovat. V dokumentu nesedí i další údaje. Ze závěrky byli "zmatení" i účetní oslovení webem MediaHub.cz.

Když jsme telefonicky žádali pana Šafra o vyjádření k nesrovnalostem, nechtěl nic vysvětlovat s odkazem na to, že web MediaHub.cz vydává společnost MAFRA. "Chce se mi z vás zvracet," vzkázal.   

Účetní závěrku a další dokumenty lze nalézt na webu Justice.cz.    

 

Pavel Šafr se nechce vyjadřovat

 

 

Podobný obsah