03.08.2015, 07:56

Šéf českých ateistů k ČT: Čím dál hloupější náboženská propaganda

Šéf českých ateistů k ČT: Čím dál hloupější náboženská propaganda

Už delší čas pozorujeme že se naše státní televize odchýlila od sekulárního směru a v mnoha pořadech provádí otevřenou evangelizaci a propagaci náboženství. Podle nás je to v rozporu nejen s jejím posláním, ale i s ústavou České republiky, která jednoznačně říká že se stát nesmí vázat k žádnému náboženství a dává právu nevěřit stejnou váhu a právo na ochranu jako právu hlásit se k libovolné (tedy i oficiálně neuznávané) náboženské konfesi.

Nejzřejmějším dokladem tohoto masivního odklonu od proklamovaného sekulárního zaměření a jistým symbolem velké změny byla už katolická Bohoslužba za sdělovací prostředky, která byla sloužena k 60. výročí ČST v katedrále sv. Víta v Praze a ČT ji vysílala v přímém přenosu. Tento odklon dodnes pokračuje. Česká televize se v podstatě stala obhájkyní myšlenek jako:

 

Ateista rovná se komunista.

Je jedno čemu věříte, pokud věříte v nějakého boha.

Ateisté jsou amorální/poškození/nedostateční/vadní.

Ateisté by neměli by mít lidská práva.

Správné je věřit.

Jakékoli náboženství je přípustnější než ateismus.

Skuteční ateisté neexistují.

 

Tyto nenávistné myšlenky vůči ateismu dostávají v České televizi v posledních letech přednost před proklamovanou rovností i před pravdou.

Je to o to smutnější a děsivější, pokud se taková propaganda zaměřuje už na děti. Seriál Kompas času, který Česká televize vysílala 24. 7. na dětském kanále Déčko, o islámu, například úplně vynechává podstatnou část činů proroka Mohameda. V podstatě zatajuje, že byl tento prorok mnohonásobný vrah a že také sám vrahy vysílal. Svou vlastní rukou nebo prostřednictvím vyslaného vraha zabil mimo válečná tažení a soudy přes padesát lidí, což dokazují samotné „svaté spisy“ islámu – Korán a Sunna. I tyto jeho činy jsou dodnes brány jako příklad pro chování správného muslima.

Jenže pořad, který Česká televize odvysílala, nic takového neukázal. Naopak. Šlo o cílenou propagandu na děti, ve stylu „každé náboženství i toto, je hezké, tak tomu děti pěkně věřte“. Zatajování podstatné části faktů i náboženského učení vytváří falešný obraz nejen o době jeho vzniku ale i o jeho současnosti.

Tyto propagandistické postupy, které nejsou vůbec nijak uváděny do vztahu s realitou, vedou na jednu stranu k očerňování některých skupin ateistů tím, že jsou přímo označováni za špatné (Cesty víry, Ta naše povaha česká - Ateismus po česku, Kontexty – čemu věří nevěřící?, Duchovní kuchyně atd.) nebo jsou naprosto nesouvisející myšlenkové proudy slučovány do jednoho celku jako například Noví Ateisté a komunisté. Na druhé straně je pohled na náboženství (nejen islámské, ale především křesťanské) vylepšován milosrdnou retuší, která nepřipouští při jejich popisu zmínky o skutečných událostech (zločinech), šíření náboženské nenávisti a tvrzeních, které je neukazují v tom nejlepším světle.

Za poslední roky využila Česká televize v boji proti ateismu všechny postupy černé (očerňování) , šedé (významové posuny) i bílé (vylepšování vlastního obrazu) propagandy. V tuto dobu se ale, jak právě ukázalo odvysílání zmíněného dílu Kompasu času, navíc stále častěji propagandisticky zaměřuje na děti, což je jedna z neodpornějších manipulací jakou si můžeme představit. Kompas času tak navazuje na další pořady České televize, které se tváří jako populárně naučné ale jsou ryze nábožensky propagandistické (např Biblická pátrání).

 

Ani Česká televize však nemá právo na svá vlastní fakta.

 

Důsledkem těchto snah je, že ČT již není podstanou částí ateistické veřejnosti vnímána jako zpravodajská televize, ale primárně jako nábožensko-propagandistická. Neplní tedy úlohu televize veřejné služby, je překážkou svobodného myšlení a nepřítelem rovnoprávnosti, tedy i lidských práv.

Pokud by měla ČT zájem tento pohled na vlastní sebeprezentaci změnit, musela by s tím začít co nejdříve. Snad to za pokus může stát i dnes, ale nic se nenapravuje tak špatně jako zkažená pověst. Pokud ovšem k něčemu takovému nechybí vůle.

 

Petr Tomek je předsedou organizace Ateisté ČR z. s.

Cookies

Na našich stránkách používáme cookies. Slouží ke zlepšení naší práce a vašeho zážitku při čtení Mediahub.cz. Bližší informace naleznete v Pravidlech používání cookies. Zpracování a správu cookies nastavíte přímo ve Vašem prohlížeči.