12.02.2018, 12:22

Mileniálové používají nové typy hesel

IBM Security zveřejnila výsledky globální studie, která ukazuje vývoj přístupu spotřebitelů k digitální identitě a autentizaci. Uživatelé při přihlášení do aplikací a zařízení dávají přednost bezpečnosti před pohodlím.

Mileniálové používají nové typy hesel
Zdroj: Pixabay

Studie ukázala, že se také projevují ​​generační rozdíly. Mladí dospělí si nedělají starosti s vytvářením silných hesel. Na druhou stranu často používají biometrické metody, vícefaktorovou autentizaci a správce hesel.

Mileniálové se rychle stávají nejpočetnější skupinou pracujících, proto tyto trendy mohou mít vliv na zajišťování přístupu k zařízením a aplikacím ze strany zaměstnavatelů a technologických firem.

Výzkum s názvem Budoucnost identity zahrnoval téměř 4 000 dospělých respondentů z USA, Asie, Tichomoří a Evropy. Bezpečnost v něm převážila nad pohodlím, ukázala se být nejdůležitějším faktorem při přihlašování do většiny aplikací - zejména těch, ve kterých uživatelé manipulují s penězi.

Stoupá obliba biometrie: 67% lidí dnes bez problémů používá biometrickou autentizaci, zatímco 87% tvrdí, že ji stejně bez problémů teprve používat začne.

Mileniálům už silná hesla nestačí: I když 75% z nich používá biometrické metody, silné heslo jich vytváří méně než polovina. Dalších 41% používá stejné heslo vícekrát. Nejstarší generace si naopak na vytváření silných hesel dají záležet více, ale méně často využívají biometrické metody a vícefaktorovou autentizaci.

Biometrie vede v Asijsko-tichomořském regionu: Respondenti z tohoto regionu mají o biometrickém ověření nejucelenější informace a nebojí se ho používat. V biometrii naopak nejvíce zaostává USA.

"Právě teď, když si spotřebitelé uvědomují nedostatky hesel a kladou větší důraz na bezpečnost, je vhodná doba pro aplikování pokročilejších metod, které ověřují identitu na více úrovních, a které se mohou přizpůsobit chování spotřebitelů a rizikům," říká poradkyně divize IBM Security Limor Kessem.

Biometrické metody jsou bezpečnější než heslo

Dlouho panovalo přesvědčení, že spotřebitelé dávají přednost jednoduchému a rychlému přihlášení. Výsledky průzkumu ukazují, že bezpečnost má v případě většiny aplikací vyšší prioritu.

U bankovních, investičních a rozpočtových aplikací označilo až 70% respondentů bezpečnost za svou hlavní prioritu, zatímco 16% z nich si vybralo soukromí a 14% pohodlí. Respondenti označili bezpečnost za důležitou i pro online obchody, pracovní aplikace a e-mail.

V aplikacích pro sociální média uživatelé už neoznačovali priority tak jednoznačně. Jemný náskok získalo pohodlí (36%), za kterým následovala bezpečnost (34%) a soukromí (30%). 44% respondentů považovalo otisk prstu za jednu z nejbezpečnějších autentifikačních metod, zatímco heslo a kódy PIN považuje za bezpečné pouze 27%, respektive 12% uživatelů.

Mezi nejčastější obavy spojené s biometrickou autentizací patří pro 55% respondentů obava ze ztráty soukromí a pro 50% obava ze ztráty bezpečnosti (zneužití falešných biometrických údajů).

Mladší si nechtějí pamatovat

Výzkum také konstatoval několik generačních rozdílů ve způsobu zabezpečení online identity. Starší dospělí se chovají při vytváření hesel zodpovědněji, naopak mladší generace má při zabezpečení svých online účtů větší tendenci používat správce hesel, biometrické metody a vícefaktorovou autentizaci.

Jen 42% mileniálů používá složitá hesla (oproti 49% respondentů ve věku 55 let a více) a 41% z nich používá stejné heslo vícekrát (oproti 31% osob z kategorie 55+). Lidé z věkové skupiny 55+ používají v průměru 12 hesel, zatímco generace Z (18-20 let) má v průměru jen pět hesel.

U mileniálů je dvakrát pravděpodobnější, že použijí správce hesel (34%), u spotřebitelů starších 55 let je to totiž jen 17%.

Článek vyšel na stránkách strategie.hnonline.sk.

Cookies

Na našich stránkách využíváme cookies. Slouží ke zlepšení naší práce.