13.10.2017, 14:15

Frekvence 1 porušila zákon kvůli nevyváženému prostoru pro politiky před volbami

Rádio Frekvence 1 porušilo zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání tím, že na něm nedostali vyvážený prostor všichni politici. Alespoň tak rozhodla Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

Frekvence 1 porušila zákon kvůli nevyváženému prostoru pro politiky před volbami

„Rada v rámci své působnosti upozorňuje provozovatele Frekvence 1, na porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se provozovatel dopustil tím, že v období před volbami do zastupitelstev krajů a do Senátu PČR v roce 2016 od 9. září 2016 do 7. října 2016 neposkytl v pořadu Pressklub vyvážený prostor kandidujícím subjektům, když z osmi vydání pořadu byli v sedmi z nich hosty političtí představitelé, přičemž se jednalo o zástupce čtyř ve volbách kandidujících politických subjektů - ČSSD, hnutí ANO, KDU-ČSL a TOP 09. Pouze tři z těchto politiků byli současně přímými kandidáty v nadcházejících volbách. Jednalo se o dva kandidáty ČSSD v krajských volbách a jednoho kandidáta hnutí ANO v senátních volbách, v pořadu nevystoupili žádní přímí kandidáti jiných politických uskupení,“ vytkla RRTV rádiu.

Provozovatel stanice tak podle Rady porušil povinnost zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě.

Cookies

Na našich stránkách využíváme cookies. Slouží ke zlepšení naší práce.