17.04.2017, 23:00

Spor editor vs. mediální dům Empresa Media pokračuje: Novinář Pánek se proti údajné cenzuře v TV Barrandov chce bránit u Ústavního soudu

Jako na houpačce přeskakují rozsudky v kauze Jiří Pánek vs. mediální dům Empresa Media. Ukazuje se tak, že české soudy neví, jak naložit s konfliktem mezi zaměstnaneckou loajalitou a novinářskou svobodou.

Spor editor vs. mediální dům Empresa Media pokračuje: Novinář Pánek se proti údajné cenzuře v TV Barrandov chce bránit u Ústavního soudu

Pojďme si nejdříve shrnout fakta - Jiří Pánek pracoval jako redaktor a editor televizních zpráv na TV Barrandov. Dne 23. září 2014 všichni editoři zpráv dostali od nadřízeného e-mail s příkazem, ať posílají dvakrát denně přehled všech plánovaných reportáží majiteli společnosti Jaromíru Soukupovi a tehdejší generální ředitelce TV Barrandov Marcele Hrdé. Pánek, dnes vedoucí editor videosekce webu iDNES.cz, v tom už tehdy viděl problém.

"Pan Soukup je podle mě v silném střetu zájmů. Jeho reklamní skupina Médea Group mu vydělává miliony. Za klienty má stovky firem, které chtějí, aby se o nich mluvilo jen v dobrém, a když mají průšvih, aby se o tom nemluvilo vůbec. Například v celoplošně vysílaném zpravodajství televize Barrandov, která patří taky Soukupovi," řekl během jednoho z líčení svého sporu s bývalým zaměstnavatelem Pánek.

Krátce po nařízení došlo 26. září 2014 k tomu, že mělo vedení televize na základě zaslaného seznamu plánovaných reportáží natáčení jedné z nich bez důvodu stopnout. Pánek proto poslal svému vydavateli e-mail, ve kterém mimo jiné napsal: „Dobrý den, pane Soukupe, rád bych Vám připomněl Váš výrok z 31. října 2013: ,Řízení mediálního podniku je poměrně složité. Každý, kdo v něm pracuje, o obsah ztrácí zájem, protože jsou mnohem důležitější věci na práci. Opravdu nevím, co bude na Barrandově večer ve zprávách. Zprávy hodnotím podle výsledků sledovanosti, nikoliv podle jejich obsahu.'...“(Šlo o citát zveřejněný na webu o médiích, reklamě a marketingu Mediaguru.cz) „... Pokud chce vedení společnosti nějakým způsobem zasahovat do obsahu zpravodajství (což by bylo v rozporu s Vaším dřívějším vyjádřením), cenzurovat to, které reportáže se budou vysílat a které ne, a protlačovat do zpráv PR (což už se děje a je to mimochodem v rozporu se zákonem), pak se na takovém zpravodajství (které vyrábíme podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí) odmítám dál podílet a jsem připraven dát výpověď.“

Zhruba dvě hodiny po odeslání e-mailu přišel za Pánkem Daniel Köppl, generální ředitel vydavatelství Empresa Media, a odvedl ho na personální oddělení. Tam editorovi nabídli ukončení pracovního poměru dohodou. Pánek to odmítl a výpověď dal sám.

Když pak o nových poměrech na TV Barrandov veřejně promluvil, dostal od vydavatele výpověď na hodinu. Vyhozený editor se ale rozhodl bránit a podal žalobu. Obvodní soud pro Prahu 4 ji v květnu loňského roku zamítl.
"Soud připouští, že objektivní a nestranné zpravodajství může být a je za určitých okolností významným společenským zájmem. Lze si však jen stěží představit, že v období globalizace, existence internetu a desítek zpravodajských zdrojů, by cenzura a zasahování do skladby reportáží na soukromém televizním kanálu, jehož sledovanost je ve srovnání s jinými českými televizními zpravodajskými programy poněkud zanedbatelná, byly způsobilé takový významný společenský zájem jakkoliv ohrozit," napsala do odůvodnění rozsudku soudkyně Hana Macourková. 

Pánek nesouhlasil. "Takový názor je nepřijatelný. I novinář, který pracuje v méně významném médiu, by se měl chovat zodpovědně a bránit svou práci před cenzurou vydavatele," uvedl a podal odvolání. Městský soud v Praze mu pak dal za pravdu. Okamžité zrušení pracovního poměru prohlásil za neplatné. Důvodem bylo přesvědčení soudu, že cenzura je podle Listiny základních lidských práv a svobod nepřípustná a toto právo je třeba nadřadit zájmu vydavatele média. Platná tak zůstala výpověď, kterou dal Pánek na protest sám. Empresa Media mu musela doplatit peníze za zbývající část dvouměsíční výpovědní doby a také uhradit náklady na soud.
Mediální dům Empresa Media se ale dovolal k Nejvyššímu soudu. Ten teď v březnu rozhodnutí Městského soudu shodil ze stolu a vrátil se k prvnímu rozsudku. Podle něj tvrzení o cenzuře a prosazování PR témat do zpravodajství bývalý editor dostatečně neprokázal a tím, že zveřejnil interní pokyny vydavatele veřejně (šlo o rozhovor pro web Digizone.cz) porušil smluvní mlčenlivost vůči zaměstnavateli. Navíc se měl podle soudu nejdříve pokusit o konstruktivní kritiku v rámci firmy.

„Stěžejním závěrem soudu je, že svoboda projevu sice garantuje každému právo se svobodně vyjadřovat, nicméně toto právo není bezbřehé a má své mantinely. Jestliže někdo tyto mantinely překročí, potom jeho projev nemůže být chráněn svobodou projevu,“ uvedl k rozsudku pro časopis Týden (vydává Empresa Media) právní zástupce společnosti Empresa Media Roman Lukáč. Nařízení o zasílání připravovaných témat pak mělo být legitimní z toho důvodu, aby vedení vydavatelství bylo prostě informováno o skladbě důležitého pořadu.

Tentokrát je tak s rozsudkem nespokojený Jiří Pánek a celý spor nakonec skončí až u Ústavního soudu.
„Listina základních práv a svobod uvádí, že cenzura je v této zemi nepřípustná. Já mám za to, že pokud novinář zažije při své práci cenzuru, tak bez ohledu na ujednanou mlčenlivost v pracovní smlouvě, mu toto ujednání nesmí bránit na cenzuru veřejně upozornit - zejména, pokud chtěl svoje výhrady se zaměstnavatelem interně řešit a ten to zcela ignoroval,“ uvedl k rozsudku Nejvyššího soudu Pánek. Navíc namítá, že nevynesl na veřejnost žádné obchodní nebo provozní tajemství zaměstnavatele. „Já jsem pouze upozornil na to, že je podle mého názoru zpravodajství v TV Barrandov cenzurováno a že s tím nesouhlasím. Městský soud v Praze uznal, že jsem měl právo tohle svobodně říct. Nejvyšší soud naproti tomu podle mě rozsudek zpackal. Uvádí v něm nepravdy - třeba to, že jsem dal výpověď, protože se mi nelíbil pracovní pokyn zaměstnavatele. To je lež. Aby soudci lhali v rozsudku, to je snad na kárnou žalobu. Výpověď, a je to jasné i z e-mailu adresovanému zaměstnavateli, jsem dal, protože mi vadí cenzura a v TV Barrandov to nikdo nechtěl slyšet ani řešit,“ uzavírá Pánek. Ten se dosud celou dobu hájil sám. K Ústavnímu soudu půjde poprvé s advokátem (U Ústavního soudu musí případ vždy zastupovat právník). Právní zástupce Empresa Media ale věří, že má jen malou šanci uspět. Pánek naopak doufá, že Ústavní soud bude považovat zásahy do novinářské svobody za nepřípustné.

Cookies

Na našich stránkách využíváme cookies. Slouží ke zlepšení naší práce.