18.04.2017, 12:07

Andrea Skálová se stala novou šéfredaktorkou Zdravotnictví a medicíny

Novou šéfredaktorkou odborného měsíčníku Zdravotnictví a medicína z vydavatelství Mladá fronta se stala Andrea Skálová, která třináct let postupně působila v pozici šéfredaktorky Lékařských listů a jako redaktorka a editorka Vakcinologie, Geriatrie a gerontologie a Tempus Medicorum, tedy dalších titulů z portfolia divize Medical Services.

Andrea Skálová se stala novou šéfredaktorkou Zdravotnictví a medicíny
Zdroj: Mladá fronta

"Měsíčník Zdravotnictví a medicína je určen pro lékaře, farmaceuty, sestry a ostatní nelékařské zdravotnické profese, manažery ve zdravotnictví a zaměstnance státní správy. Časopis je členěn do tří celků – zdravotnictví, ošetřovatelství a medicína," uvedla v dnešní tiskové zprávě Pavlína Míčová z vydavatelství Mladá fronta a.s.. 

Uvědomujeme si, že v centru zdravotní péče je pacient, on je ten nejdůležitější článek celého zdravotnictví, péče má jít za ním. Pozornost chceme proto věnovat informacím, které podpoří zvyšování kvality péče, bezpečnosti a kvality života pacientů. Jako lékařka, jejímž původním oborem byla psychiatrie, chci čtenářům připomínat, že pacient je jedinečná lidská bytost s individuálními potřebami, zkušenostmi i viděním světa. Jeho biopsychosociální rozměr je nezpochybnitelný a oprávněně očekává lidský přístup ze strany zdravotníků a zdravotních politiků ve všech fázích svého života. Celostní pohled na pacienta musí zdravě doplňovat superspecializovaný přístup, který v současné medicíně dominuje.

Věřím, že budoucí příspěvky v časopise Zdravotnictví a medicína k tomu napomohou,“ řekla Andrea Skálová, šéfredaktorka Zdravotnictví a medicína. Novinkou také je, že webové stránky zdravi.euro.cz a stejnojmenný newsletter, které nedávno prošly redesignem a obsahovou úpravou, jsou nyní v kompetenci nového editora Denise Drahoše. Web i newsletter budou i nadále přinášet každodenní přehled nejnovějších zpráv. Od května 2017 bude na webu spuštěna nová informační platforma Medical TV s plánovanými videorozhovory s předními osobnostmi českého zdravotnictví. Moderátorkou rozhovorů bude Andrea Skálová a Michaela Lízlerová, šéfredaktorka dalšího odborného titulu Postgraduální medicína. První rozhovory poskytnou kapacity ve svých oborech, jako například dermatoveneroložka prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., kardiolog MUDr. Josef Kautzner, CSc., a transplantační chirurg doc. MUDr. Martin Oliverius, Ph.D. 

V dnešní záplavě informací, i těch medicínských, chceme přinášet stručný aktuální přehled o dění ve zdravotnictví, medicíně a zdravotní péči i v oblastech navazujících, jako je sociální či politická problematika. Naší prioritou je zprostředkovávat nejdůležitější poznatky moderní medicíny, být spolehlivým partnerem v mezioborové platformě a přispívat ke sdílení zkušeností z různých oblastí. I nadále budeme rozvíjet vydávání odborných knih a pořádání odborných konferencí, seminářů a sympozií,“ řekl Karel Novotný, ředitel divize Medical Services, vydavatelství Mladá fronta.









Cookies

Na našich stránkách využíváme cookies. Slouží ke zlepšení naší práce.